Husforsikring

Det er nemt at forsikre dit hus til en billig pris. Ring 33 45 75 72 og få et tilbud, eller køb online og spar 10 %.

Hvad er en husforsikring?

Skader på dit hus kan være svimlende dyre at udbedre, og derfor bør du altid have en husforsikring.

 Forsikringen dækker bl.a. pludselige og uventede skader på dit hus, som fx en større vandskade. Derudover dækker den dit husejeransvar, hvis du er skyld i, at nogen kommer til skade på din ejendom.

Husforsikringen er ikke lovpligtig, men har du lån i dit hus, er det et krav fra banken, at du har en husforsikring, som minimum dækker brandskader.

Fordele ved vores Husforsikring

 • Vi dækker ved skadedyr

  Bliver dit hus angrebet af skadedyr, fx væggelus, myrer eller hvepse, dækker vi udgiften til skadedyrsbekæmpelse.

 • Vi dækker tabt vand

  Har du Vandskade Plus, dækker vi både selve vandskaden og dine udgifter for tabt vand. Det betyder, at du ikke står tilbage med en stor efterregning på vand.

 • Vi dækker nye rør

  Har du dækningen Stikledning, skjulte rør og kabler, dækker vi skader på ikke-synlige rørinstallationer. Vi erstatter også rørene til nyværdi – uanset rørenes alder.

Få 10% rabat på alle dine forsikringer

Saml dine forsikringer hos os og få 10% rabat. Du får tilmed en garanti, der sikrer dig fuld erstatning, hvis din indbosum er sat for lavt.

Læs mere her

Sådan dækker vores Husforsikring

Standarddækninger

 • Brand

  Dækker skader i forbindelse med brand, lynnedslag, eksplosion, kortslutning, nedstyrtende luftfartøjer mm.

 • Hus- og grundejeransvar

  Dækker erstatning til skadelidte, hvis du er juridisk erstatningsansvarlig. Fx hvis andre falder og kommer til skade på et isglat fortov, du som husejer burde have gruset.

 • Retshjælp

  Dækker sagsomkostninger ved private tvister, der kan indbringes for en domstol, hvor sagen har forbindelse med det forsikrede hus. Fx hvis du ender i en nabotvist og må gå rettens vej for at løse konflikten.

 • Storm

  Dækker skader efter storm- og skypumper ved vindhastigheder på 17,2 meter i sekundet eller over.

 • Andre vejrskader

  Dækker skader efter voldsomt sky- og tøbrud, frostsprængninger, haglskader og snetryk.

 • Indbrud, tyveri og hærværk

  Dækker tyveri og hærværk forårsaget med vilje og i ondsindet hensigt. Dækker også tyveri af byggematerialer med helt op til 50.000 kr. pr. år.

 • Øvrige pludselige skader

  Dækker anden fysisk skade, fx påkørsel, væltning og nedstyrtning af træer og pludselig udstrømning af væske/damp fra en beholder over 10 liter. Fx en toilet-cisterne, som flyder over.

 • Glas og sanitet

  Dækker brud på bygningsglas, WC-kummer og håndvaske mm.

Tilvalgsdækninger

 • Skjulte rør og brud på stikledning

  Dækker brud og funktionsforstyrrelse på stikledninger, samt utætheder i skjulte rør og fejl i skjulte el-kabler til rumopvarmning.

 • Svamp, råd og insekter

  Dækker udskiftning/afstivning af træværk, hvis det har nedsat bæreevne efter træødelæggende svamp-, insekt- eller rådangreb.

 • Vandskade Plus

  Dækker skader på bygningen efter nedbør, fygesne eller udsivning fra synlige røranlæg. Læs mere om Vandskade Plus. 

 • Kosmetiske forskelle

  Dækker op til 50% af ekstraudgifterne til udskiftning af fliser, sanitet, gulve, bordplader og låger, hvis det ikke er muligt at reparere med visuelt identiske materialer.

 • Funktionsfejl i faste installationer

  Dækker reparation/udskiftning af nyere elektriske bygningsinstallationer ved elektrisk eller mekanisk svigt fx i varmepumper.

 • Følgeskade af håndværker- og entreprenørfejl

  Dækker udbedring af følgeskader, som opstår som følge af en håndværker- eller entreprenørfejl. 

 • Skadedyrsbekæmpelse

  Dækker udgifter til at opspore og bekæmpe skadedyr, som giver en sanitær gene i beboelsesbygningen.

 • Gnaverskade

  Dækker udgifter til reparation, som er forårsaget af gnavere, fx egern, rotter, mus og husmår.

 • Haveanlæg

  Dækker tyveri, stormskader, hærværk og påkørsel af dit haveanlæg.

 • Handicaptilpasning

  Dækker udgifterne til nødvendige ændringer på/i beboelsesbygningen, hvis en i hustanden bliver syg eller handicappet. 

 • Om- og tilbygning

  Dækker brand, storm, tyveri og anden skade sket i forbindelse med en til- eller ombygning. 

Læs mere om dækningerne

Har du allerede din Husforsikring hos os? Log på Min Side, og se, hvordan du er dækket.

En husforsikring I kan regne med

Dit hus er mere end vægge, tag og vinduer. Det er rammen for dit familieliv, og en skade på huset går ud over jeres dagligdag. Derfor dækker vores Husforsikring ikke kun selve skaden på huset, men også omkostningerne til, at du og din familie så hurtigt som muligt kan komme tilbage til jeres hverdag.

 • Tilvælg dækninger efter behov
  Udbyg din forsikring, lige som det passer dig. Fx med Vandskade Plus, så du er ekstra godt dækket i tilfælde af vandskade.
 • Vi hjælper dig døgnet rundt
  Vores alarmcentral sidder klar, hvis der opstår akutte skader på dit hus – fx i forbindelse med stormvejr.
 • Nem skadeanmeldelse, hurtig udbetaling
  Din skade anmelder du online. Vi gør alt, vi kan, for at sikre dig en hurtig udbetaling.

Spørgsmål og svar om forsikring til dit hus

Hvad dækker en husforsikring?

Husforsikringen dækker pludselige og uventede skader på dit hus, fx i forbindelse med brand, storm eller indbrud. Derudover dækker forsikringen bl.a. dit husejeransvar og retshjælp.

Hvad er hus- og grundejeransvar?

Hus- og grundejeransvar er en del af husforsikringen. Den dækker, hvis du kommer til at gøre skade på andre personer eller deres ting, eller hvis du forsømmer dine pligter som husejer – fx hvis du ikke har ryddet fortovet grundigt nok for sne, og en fodgænger falder og får alvorlige skader. Vi hjælper dig med at afgøre, om du er erstatningsansvarlig. Vi hjælper dig også med at afvise uberettigede erstatningskrav og med at betale eventuelle erstatningskrav rettet mod dig.

Hvad er en ejerskifteforsikring?

Når du køber hus, er det en god idé at købe en ejerskifteforsikring. Den dækker udbedring af skjulte skader og mangler, som først opdages efter overtagelsesdatoen – enten fordi ingen har kendt til dem, fordi de bliver opdaget under en renovering, eller fordi de ikke er nævnt i el- og tilstandsrapporten. Har du ikke en Ejerskifteforsikring, skal du selv betale for udbedring af skaderne. Derfor er den vigtig at have. Hos Jyske Forsikring tilbyder vi desværre ikke ejerskifteforsikring.

Sådan får du en billig husforsikring

Der er flere ting, du selv kan gøre for at holde prisen på din husforsikring nede:

Vælg en høj selvrisiko
Jo højere selvrisiko, jo lavere pris. Men husk, at det også betyder, at du skal kunne betale dette beløb af egen lomme, hvis dit hus får en skade.

Køb online og spar 10 %
Når du køber Husforsikring på vores hjemmeside, får du automatisk 10 % i selvbetjeningsrabat.

Overvej dine tilvalg
Jo færre tilvalg, jo lavere pris. Men vær opmærksom på, at skader på huse kan være omfattende og dyre. Har du ikke en opsparing til formålet, er det vigtigt, at du er godt dækket.

Spar 10 % ekstra som fordelskunde
Hvis du samler flere forsikringer hos os, kan vi opgradere dig til fordelskunde. Så får du både 10 % rabat på dine forsikringer og andre gode fordele.

Hvad koster en god husforsikring?

Se her, hvad en god husforsikring vil koste for jer.
I kan købe online i dag.  

Har du brug for rådgivning?

Er du i tvivl om, hvilke dækninger du har brug for? Det kan både afhænge af, hvor gammelt dit hus er, og hvor meget du ønsker at være dækket for.

Det er vigtigt, at du og familien har de helt rigtige dækninger, og netop derfor sidder vores rådgivere klar ved telefonen, så de kan rådgive dig.

Ring til os direkte på 33 45 75 76, eller lad os ringe dig op, når det passer dig.

Ja tak - Ring mig op

Andre forsikringer, som måske også er noget for dig?