Bliv forsikret mod vandskader

Vælg en ekstra dækning, som bl.a. sikrer dig ved skader efter vand, som trænger gennem bygningen. Ring 33 45 75 72 eller beregn din pris online. 

Hvilken forsikring dækker vandskade?

Når du køber Husforsikring hos os, kan du blive dækket, hvis dit hus får skader pga. voldsomt skybrud.
Derudover vælger mange af vores kunder at supplere med Vandskade Plus, som også dækker skader efter vand fra normalt regnvejr. Forsikringen dækker også, hvis du får vandskader pga. udsivning fra synlige rør, og hvis genhusning bliver nødvendig for dig og din familie, mens vandskaden udbedres.

Vandskade Plus dækker:

  • Skader efter nedbør, som trænger gennem bygningens klimaskærm, dvs. tag, vægge, kældervægge, kældergulv, lukkede døre og vinduer.
  • Skader ved udsivning eller dryp fra synlige installationer og beholdere.
  • Skader efter fygesne, hvor loftsrummet ikke er tilgængeligt pga. bygningskonstruktionen.
  • Skader efter opstigning og/eller indtrængning af kloak- og grundvand, selvom årsagen ikke er skybrud eller tøbrud.
  • Skader efter vand, der siver eller drypper fra skjulte rør, kabler og stikledninger, som du ikke har vedligeholdelsespligt for eller adgang til.
  • Dokumenteret merforbrug af vand, gas eller olie i forbindelse med spild efter en dækket skade. Vi dækker ikke refunderede skatter og afgifter. 

Det er et krav for dækningen, at årsagen til vandskaden repareres eller udbedres umiddelbart efter, skaden er sket. Dette er for at forhindre, at skaden sker igen. Bemærk, at disse udgifter ikke er dækket af forsikringen.

Hvem bør vælge en udvidet vanddækning?

Vandskade Plus – som hos nogle forsikringsselskaber også kaldes ”Udvidet vandskade” og ”Udvidet vandskadedækning” – er en tilvalgsforsikring, som mange husejere bør overveje.

Klimaforandringer gør nemlig, at vejret i Danmark bliver mere ustabilt. Vi oplever voldsommere vejr, som kommer oftere end tidligere. Vores huse er ikke konstrueret til at lede vand i så store og koncentrerede mængder væk, så derfor ser vi desværre omfattende vandskader på huse.

Før i tiden sagde vi, at højtliggende huset var sikret mod oversvømmelser ved voldsomt vejr, men det er desværre ikke altid tilfældet. Også huse, som ikke tidligere har været ramt af skybrud, får nu pludselige oversvømmelser.

Vi anbefaler Vandskade Plus, hvis du:

  • Har en kælder, hvor vand nemt kan trænge ind gennem vinduer, døråbninger eller der kan ske opstigning af vand fra kloakken.
  • Har et ældre hus med gamle rørinstallationer og radiatorer.
  • Har et loftsrum, som du ikke kan få adgang til pga. byggekonstruktionen, fx loft til kip.
  • Har trægulv, andet sårbart gulv eller bygningskonstruktioner, der er særlig udsatte, fx gipsvægge.

Hvad koster en god husforsikring?

Se her, hvad en god husforsikring vil koste for jer. I kan købe online i dag.  

Hvad er reglerne for genhusning ved vandskade?

Hvis vi vurderer, at det bliver nødvendigt, at du fraflytter din bolig, mens vandskaden udbedres, dækker vi udgifter til ud- og indflytning samt opmagasinering af indbogenstande m.v. Vi dækker også andre rimelige og nødvendige merudgifter til genhusning.

Hvem dækker vandskade i lejebolig?

Hvis du får en vandskade i den lejlighed eller det hus, du lejer, skal du kontakte ejeren eller administratoren af ejendommen. Her vil det nemlig være den fælles bygningsforsikring, som dækker skaden, hvis den er omfattet af forsikringen. Har du fået skader på dine indbogenstande, fx møbler og tøj, skal det anmeldes til din Indboforsikring. 

Hvad koster Vandskade Plus?

Prisen på Vandskade Plus afhænger af husets størrelse, alder, kælderstørrelse og beliggenhed. Men helt overordnet kan man sige, at prisen for forsikringen er meget lille, hvis du sammenholder den med, hvad det typisk koster at udbedre større vandskader.

Ring til os direkte på 33 45 75 76, eller lad os ringe dig op, når det passer dig.

Ja tak - Ring mig op