Arbejdsskade­forsikring

Kontakt os for at høre mere om forsikringen - eller få et uforpligtende forsikringstjek.

Ring 33 45 75 77

Lovpligtig arbejdsskade­forsikring

Arbejdsskadeforsikringen er en lovpligtig forsikring, som sikrer, at virksomhedens medarbejdere er dækket, hvis de kommer til skade, mens de er på arbejde. Som arbejdsgiver er du forpligtet til at forsikre dine medarbejdere, uanset om de er ansat på deltid eller fuldtid, om de er midlertidig ansat eller fastansat, om de er lønnet eller ulønnet.

Kun personer der arbejder i privat husholdning eller i privat tjeneste i sammenlagt under 400 timer om året, skal ikke forsikres.

Køber du arbejdsskadeforsikringen hos os, så får medarbejderne udover de lovbestemte dækninger adgang til støtte og rådgivning fra vores samarbejdspartner UlykkesPatientForeningen. Støtte som kan have stor betydning for både medarbejderen og de pårørende, og som kan få medarbejderen godt i gang efter en ulykke.

Fordele ved vores Arbejdsskadeforsikring

 • Erstatning ved erhvervsevnetab

  Medarbejdere får økonomisk hjælp, hvis man ikke, som før en ulykke, kan varetage sit job og dermed opretholde sin indkomst.

 • Støtte og rådgivning

  Rådgivning til ulykkesramte og pårørende efter en ulykke - i samarbejde med UlykkesPatientForeningen.

 • Hjælp til behandling efter ulykken

  Forsikringen dækker hjælp til behandling, genoptræning og hjælpemidler - inkl. skader på briller.

Sådan dækker vores Arbejdsskadeforsikring

Standarddækninger

 • Sygebehandling, genoptræning og hjælpemidler

  Udgifter til medarbejderens sygebehandling, genoptræning og hjælpemidler – også brilleskader

 • Akut krisehjælp

  Akut krisehjælp, hvis medarbejderen er involveret i en særlig alvorlig og traumatisk hændelse.

 • Erstatning ved tab af erhvervsevnen

  Erstatning, hvis medarbejderen mister erhvervsevnen.

 • Varigt mén

  Erstatning, hvis medarbejderen får varigt mén

 • Dødsfald

  Erstatning til efterladte ved dødsfald

 • Løbende godtgørelse til efterladte

 • Hjælp ved sygdom eller skade

  Hjælp til medarbejdere efter sygdom eller skade.

Læs mere om dækningerne

Har du allerede din Arbejdsskadeforsikring hos os? Log på Min Side og se, hvordan du er dækket.

Hvis du vil læse mere om reglerne for Arbejdsskadeforsikring:

Frivillig arbejdsskadeforsikring til selvstændige

Som selvstændig er du som udgangspunkt ikke automatisk dækket af virksomhedens arbejdsskadeforsikring, men du kan vælge at tegne en frivillig arbejdsskadeforsikring, som dækker dig. Den frivillige arbejdsskadeforsikring dækker også, hvis du har en ægtefælle eller samlever, som arbejder i din virksomhed.

Har du brug for rådgivning?

Vi sidder klar til at rådgive dig om virksomhedens risici, og om hvordan vi kan hjælpe med at gøre dem mindre fx med vores Arbejdsskadeforsikring.

Kontakt os direkte på 33 45 75 77, eller udfyld formularen, så ringer vi, når det passer dig. 

Ja tak - Ring mig op

Hjælp til ulykkesramte efter en arbejdsskade

Ulykken rammer ofte hele familien

Når et menneske kommer ud for en alvorlig ulykke eller sygdom, rammer det ikke bare den enkelte men ofte hele familien. Med en arbejdsskadeforsikring hos os kan jeres medarbejdere og deres nærmeste få hjælp i UlykkesPatientForeningen, som netop er specialiseret i at hjælpe ulykkesramte og pårørende videre efter en ulykke.

Støtte og rådgivning efter en ulykke

Medarbejderen og de pårørende kan få støtte og rådgivning af blandt andet socialrådgivere, psykologer, jurister, læger, fysioterapeuter og ergoterapeuter. Derudover tilbyder UlykkesPatientForeningen netværksgrupper, mentorordning og bisidderordning. Læs mere her.

Logo for Ulykkespatientforeningen