Du kan anmelde din skade online

Når du anmelder online, kan vi hurtigt sætte din skadesag igang. Vi kontakter dig, hvis vi får brug for flere oplysninger.

Anmeld skade

Det bliver ikke nemmere...

Når du anmelder din skade online, har vi mulighed for hurtigere at gå i gang med at behandle din sag. Vi har gjort det super nemt for dig, så du blot skal logge ind og følge vores instrukser.